DUYURULAR

İŞ İLANI

BATMAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN  AŞAĞIDA VASIF VE ŞARTLARI AÇIKLANAN  PERSONEL ALINACAKTIR
 
 
MALİ   İŞLER  SORUMLUSU (MUHASEBECİ)
 
ALINACAK PERSONEL SAYISI : 1

İŞ TANIMI
• Periyodik Yönetim Raporlarının hazırlanması,
• Bütçe çalışmalarının yapılması ve sunumların hazırlanması,
• Kurumun gider yönetimi ile ilgili raporların oluşturulması ve takibinin yapılması,
• Bütçe, finansal analiz ve raporlama konusundaki sistemlerin oluşturulması ve geliştirilmesi ile mali prosedürlere   uygunluğunun kontrol edilmesi,
• Hedef, strateji ve bütçe gerçekleşmelerinin analiz edilmesi ve raporlanması.
 
ARANAN ŞARTLAR
1- Üniversitelerin İşletme, İktisat, Maliye vb. bölümlerinden mezun olmak,
2- KPSS P14 puan türünden 65 puan ve üzeri almak,
3- 35 yaşından gün almamış olmak,
4-Raporlama ve analiz becerileri gelişmiş olmak,
5- MS Office programlarını iyi düzeyde kullanabilmek,
6- OSB Mevzuatına hakim olmak,
7- Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak
8-Batman ilinde ikamet etmek veya ikamet taahhüdünde bulunmak
9- B sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek.
 
TERCİHEN
  
1- Vergi mevzuatı, maliyet muhasebesi, tek düzen hesap planı ve genel 
muhasebe uygulamalarına hâkim, güncel olarak takip eden,
2- Bilanço ve muhasebe kayıt sistemlerine hakim, muhakeme yeteneği gelişmiş, hesaplar arası bağlantı kurabilen,
3- Mizan, bilanço, gelir tabloları ve  beyanname  hazırlanması konusunda tecrübesi olan,
4- İletişim becerileri yüksek ve takım çalışmasına yatkın,
5- Yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek,
6- İnsan ilişkilerinde başarılı, takipçi ve sonuç odaklı,
7- Gelişime ve öğrenmeye açık adaylar tercih edilecektir.
 
 
ÇEVRE  MÜHENDİSİ
ALINACAK PERSONEL SAYISI : 1
 
İŞ TANIMI

• Atıksu, yağmursuyu, içme ve kullanma suyu altyapı tesislerinin bakım ve idaresini yürütmek,
• Çevre ve altyapı birimimizde sorumlu olarak, projelendirme, denetim ve belgelendirme gibi işleri yürütmek,
•Katılımcı firmaların proje kontrollerini ve saha uygulamalarının takibini gerçekleştirmek,
•Bağlantı izin belgesi, bağlantı kalite kontrol izin belgesi ve işyeri açma ve ruhsat taleplerini meri mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendirerek, proje ve yerinde incelemeler yaparak uygunluğunu tespit etmek
•Çevre laboratuarlarında gerçekleştirilen atıksu ve sair analizler ile ilgili planlama yapmak
•Yapılan tüm analizlerin ve incelemelerinin kayıtlarını tutmak,
•Arıtma  tesisinin bakım ve onarımları ile ilgili çalışmaları koordine etmek
ARANAN ŞARTLAR
 
1-Üniversitelerin Çevre Mühendisliği bölümünden mezun olmak,
2- Çevre görevlisi belgesine sahip olmak,
3- KPSS P3 puan türünden 65 puan ve üzeri almak,
4- 35 yaşından gün almamış olmak,
5- MS Office programlarını iyi düzeyde kullanabilmek,
7- Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak,
8-Batman ilinde ikamet etmek veya ikamet taahhüdünde bulunmak,
9- B sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek.
 
TERCİHEN
1- Çevre mevzuatı, çevre uygulamaları ve altyapı yönetimi (Atık su, içme suyu, yağmur suyu), atıksu arıtma tesisi v.b. konularında deneyimli,
2-OSB Mevzuatını bilen,
3-İletişim becerileri yüksek ve takım çalışmasına yatkın,
4-Yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek,
5-İnsan ilişkilerinde başarılı, takipçi ve sonuç odaklı,
6-Gelişime ve öğrenmeye açık adaylar tercih edilecektir.
İNŞAAT MÜHENDİSİ
 
ALINACAK PERSONEL SAYISI : 1
 
İŞ TANIMI
 
Altyapı ve üstyapı İnşaatlarıyla ilgili mühendislik hesapları yapmak, bunlarla ilgili projeler hazırlamak, gerekli malzeme ve donanımı hesaplamak,
• Hizmet alanına giren konularda proje, metraj cetvelleri, yaklaşık maliyet, mahal listeleri, puantaj cetvelleri, fiyat analizi ve teknik şartnameler düzenlemek,
• Mesleğinin gerektirdiği kontrol Mühendisliği görevini yerine getirmek,
•Katılımcıların yapılarının kontrolünün yapılması, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgeleri, işyeri açma ve çalıştırma ruhsat taleplerini meri mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendirerek uygunluğunu tespit etmek,
ARANAN ŞARTLAR
 
1- Üniversitelerin İnşaat Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak
2- KPSS P3 puan türünden 65 ve üzeri puan almak.
3- 35 yaşından gün almamış olmak,
4- Altyapı ve üst yapı inşaatları, tamirat, tadilat işlerinde tecrübe sahibi olmak,
5-MS Office, Auto CAD ve Netcad programını iyi derecede kullanabilmek, 
6- Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak,
7- Batman ilinde ikamet etmek veya ikamet taahhüdünde bulunmak,
8- B sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek.
 
TERCİHEN
1- OSB Mevzuatını bilen,
2- İletişim becerileri yüksek ve takım çalışmasına yatkın,
3- Yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek,
4- İnsan ilişkilerinde başarılı, takipçi ve sonuç odaklı,
5- Gelişime ve öğrenmeye açık adaylar tercih edilecektir.
         Organize Sanayi Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde tam zamanlı olarak çalıştırılmak üzere yukarıda şartları belirtilen meslek dallarında   personel alınacaktır.
           Başvuruda bulunacak adayların kişisel özgeçmişlerini batman.osb72@ gmail.com adresine  göndermeleri veya özgeçmişleri ile Batman Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne müracaat etmeleri rica olunur.
NOT : İlan İçin Son Başvuru Tarihi   17 / 05/ 2019
 

Faaliyetlerimizden ve Gelişmelerden Siz de Haberdar Olun!

Batman OSB

1991 yılında yatırım programına alınan Batman Organize Sanayi Bölgemizde 2002 yılında bir tek un fabrikası varken; altyapının tamamlanması, güven ortamının artması, 5084 ve 4569 sayılı Devlet teşvikleri ile hızla büyümüş ve yatırımcı sayısı artmıştır.

Bizi Takip Edin

facebook twitter instagram linkedin

Copyright © Batman Organize Sanayi Bölgesi Tüm Hakları Saklıdır.