KURUMSAL

OSB KAVRAMI

Türkiye' de 1960 yılında başlayan planlı kalkınma döneminde sanayinin "lokomotif sektör" olduğu saptanmış ve ekonomik dengenin kurulması, ekonomik ve toplumsal kalkınmanın birlikte gerçekleştirilmesi, belli bir hızda büyüme ve sanayileşmeye önem verilmesi gibi uzun vadeli hedefler belirlenmiştir. Belirlenen hedefler doğrultusunda; ülkede sanayinin geliştirilmesi amacıyla uygulamaya konulan pek çok teşvik tedbirlerinden biri olan OSB uygulamalarına geçilmiştir. Böylece, devlet sanayiyi bazı yerleşim yerlerine özendirmek suretiyle, az gelişmiş yörelerin sanayileşme yoluyla geliştirilmesi amacıyla birkaç aracı birlikte kullanma olanağına kavuşturulmuştur.
 
Organize Sanayi Bölgeleri (OSB’ler), Türkiye’nin bölgesel kalkınma politikasında önemli bir araç konumundadır. İlk olarak; Türkiye’de bölgesel kalkınma politikası araçları üzerinde durulmuş bunların içinde OSB’lere özel yer verilmiştir.
 
 
OSB’nin temel amaçlarından birisi, çok önemli ülke ve bölgesel kalkınma aracı olarak algılanmasıdır. OSB, yerli sanayiyi geliştirmek ve sanayi üretimini artırmak amacıyla teşvik politikalarının bir parçası olarak da algılanmaktadır. Türkiye'de 1962 yılından başlayarak 2016 yılı sonuna kadar 298 OSB Projesi tamamlanmıştır. OSB’ler bünyesindeki sanayi tesisleri, üretim ve istihdam üsleri olmanın yanı sıra ekonomimiz için çok önemli olan ihracat faaliyetinin lokomotifi konumundadır.
 

Faaliyetlerimizden ve Gelişmelerden Siz de Haberdar Olun!

Batman OSB

1991 yılında yatırım programına alınan Batman Organize Sanayi Bölgemizde 2002 yılında bir tek un fabrikası varken; altyapının tamamlanması, güven ortamının artması, 5084 ve 4569 sayılı Devlet teşvikleri ile hızla büyümüş ve yatırımcı sayısı artmıştır.

Bizi Takip Edin

facebook twitter instagram linkedin

Copyright © Batman Organize Sanayi Bölgesi Tüm Hakları Saklıdır.